Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (GTC) της TyresNET GmbH

1 Πεδίο εφαρμογής

1.1 Αυτά τα GTC ισχύουν για αγορές που πραγματοποιούνται από έναν πελάτη (στο εξής "πελάτης" ή "εσείς") στο www.elastiko.com, το οποίο διαχειρίζεται η TyresNET GmbH (εφεξής "TyresNET" ή "εμείς"). Όλες οι υπηρεσίες, τα προϊόντα και οι προσφορές που γίνονται στο TyresNET βασίζονται σε αυτά τα GTC και στους όρους και τις προϋποθέσεις των αντίστοιχων ηλεκτρονικών καταστημάτων. Οι πολιτικές ιστότοπου ισχύουν όταν ο χρήστης επισκέφθηκε τον ιστότοπο ή όταν χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο στους ιστοτόπους.

1.2 Κατά την σύναψη της σύμβασης, ο πελάτης θεωρείται καταναλωτής όταν ο σκοπός των παραγγελθέντων προϊόντων και υπηρεσιών του δεν μπορεί να θεωρηθεί εμπορική ή αυτοαπασχολούμενη. Ένας επιχειρηματίας είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρική σχέση που ασκούσε εμπορικές ή αυτόνομες ενέργειες κατά την σύναψη της σύμβασης.

1.3 Οι όροι και οι όροι παρέκκλισης, αντιπαραβολής ή πρόσθετων όρων δεν θα γίνουν μέρος της σύμβασης.

2 Σύναψη σύμβασης

2.1 Στις ιστοσελίδες οι πελάτες θα ενημερωθούν δωρεάν για τις τιμές και τους προμηθευτές των προϊόντων. Αυτοί οι προμηθευτές είναι εγγεγραμμένοι λιανοπωλητές στο TyresNET ή σε άλλα τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των εταίρων της ετικέτας λευκών) (στο εξής αποκαλούμενα "ηλεκτρονικά καταστήματα") που προσφέρουν προϊόντα στο διαδίκτυο.

2.2 Οι πληροφορίες δεν αποτελούν νομικά δεσμευτική προσφορά από την TyresNET. Οι πληροφορίες που παρέχονται είναι αυτοματοποιημένες (βάσει feeds) και βασίζονται σε πληροφορίες που έλαβε η TyresNET από ηλεκτρονικά καταστήματα και τρίτα μέρη (κατασκευαστές, μέσα ενημέρωσης). Οι προσφορές από καταστήματα ή καταστήματα τρίτων αναβαθμίζονται πολλές φορές την ημέρα. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις ή / και ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τις τιμές (καθώς και την κατάταξη των προσφορών), τον χρόνο παράδοσης και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Το TyresNET δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών. Αυτό δεν ισχύει εάν η TyresNET ενημερωθεί για τέτοιες ανακρίβειες και δεν τις διόρθωσε ή δεν ζήτησε από τα ηλεκτρονικά καταστήματα ή τρίτους να διορθώσουν αυτές τις ανακρίβειες.

2.3 Ο πελάτης δεν συνάπτει συμβάσεις αγοράς, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή άλλες συμβάσεις με την TyresNET κατά την αγορά των προϊόντων από τους δικτυακούς τόπους. Οι συμβάσεις σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στους δικτυακούς τόπους συνάπτονται αποκλειστικά μεταξύ των πελατών και των εισηγμένων ηλεκτρονικών καταστημάτων. Ως εκ τούτου, ισχύουν οι GTC των ηλεκτρονικών καταστημάτων (συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ακύρωσης και των κανονισμών προστασίας δεδομένων).

2.4 Οι πελάτες μπορούν να μεταφερθούν απευθείας μέσω των ιστοσελίδων του TyresNET στις ιστοσελίδες των ηλεκτρονικών καταστημάτων που έχουν κάνει τις προσφορές (κάντε κλικ στο κάτω μέρος "Συνέχεια"). Είναι καθήκον των πελατών να ελέγχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες καθώς και το νόμισμά τους που δηλώνουν τα ηλεκτρονικά καταστήματα πριν συνάψουν σύμβαση ή παραγγείλουν.

2.5 Ο πελάτης έχει επίσης την ευκαιρία να πραγματοποιήσει μια αγορά απευθείας στις ιστοσελίδες του TyresNET χωρίς να προωθηθεί στις ιστοσελίδες συνεργαζόμενων ηλεκτρονικών καταστημάτων (κάντε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη στο καλάθι"). Η TyresNET σε αυτήν την περίπτωση δεν είναι αντιπροσωπευτική ενός συμβαλλομένου μέρους (πελάτη ή ηλεκτρονικό κατάστημα) και δεν θα γίνει συμβαλλόμενο μέρος σε σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του πελάτη και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις προκύπτουν αποκλειστικά μεταξύ του πελάτη και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Για όλα τα προϊόντα ισχύουν νομικά δικαιώματα εγγύησης. Επιπλέον, ισχύουν οι GTC των ηλεκτρονικών καταστημάτων (συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ακύρωσης) και / ή οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών τους. Οι πελάτες θα ενημερώνονται ρητά γι 'αυτό κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας τους.

2.6 Η TyresNET επισημαίνει ότι δεν αναφέρονται όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα που διατίθενται στην αγορά. Η επιλογή είναι αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της TyresNET και των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα σύγκρισης δεν ισχυρίζονται ότι είναι πλήρη. Η TyresNET διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει μεμονωμένα προϊόντα ή υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

2.7 Μπορείτε να διορθώσετε σφάλματα τύπου στα πεδία εισαγωγής χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του υπολογιστή και το ποντίκι μέχρι να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας και να κάνετε κλικ στο κουμπί επιβεβαίωσης. Σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, το κείμενο της σύμβασης θα είναι στη διάθεσή σας, αλλά αυτό το κείμενο δεν θα εξοικονομηθεί μετά τη σύναψη της σύμβασης.

3 Καμία ανάληψη εγγύησης, καμία ευθύνη για πληροφορίες τρίτων

3.1 Οι υπηρεσίες μας υπόκεινται σε αλλαγές ή προσαρμογές ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες μας κατά την κρίση σας.

3.2 Το Elastiko.com δεν μπορεί να εγγυηθεί στον χρήστη ή το τρίτο μέρος ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται είναι τρέχουσες, σωστές ή / και ολοκληρωμένες, ούτε ότι οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή χωρίς διακοπή, έγκαιρη, ασφαλή και χωρίς λάθη. Το Elastiko.com επίσης δεν εγγυάται ότι το υλικό και το λογισμικό που χρησιμοποιείται ανά πάσα στιγμή λειτουργεί χωρίς σφάλματα ή ότι τυχόν σφάλματα εγκαίρως ή καθόλου θα καθοριστούν.

3.3 Ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και περιεχόμενο που αποθηκεύουμε για τους άλλους στις υπηρεσίες μας στους διακομιστές μας και καθιστούμε διαθέσιμο στο κοινό (για παράδειγμα, περιγραφές προϊόντων ή τιμές ηλεκτρονικών καταστημάτων και συνδέσμους προς αυτά). Δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο αυτών των αναφορών, καθώς κάνουμε το περιεχόμενο προσβάσιμο στο TyresNET ή μέσω τέτοιων συμφωνιών ή πηγών δεδομένων.

3.4 Όλες οι υπηρεσίες σύγκρισης προσφέρονται από την TARIFCHECK24 AG: Zollstr. 11b, 21465 Wentorf bei Hamburg, Τηλ. 040-73098288, Fax 040-73098289, Email :. Info@tarifcheck24.de

4 Περιορισμός ευθύνης

4.1 Το Elastiko.com ευθύνεται σε περίπτωση βλάβης του χρήστη (α) που προκλήθηκε από τραυματισμό της ζωής, του άκρου ή της υγείας εξαιτίας παραβίασης της υποχρέωσης από την Elastiko.com, (β) βάσει του Νόμου περί Ευθύνης για τα Προϊόντα, από την παραλαβή εγγύησης ή (γ) εάν η Elastiko.com προκάλεσε τη ζημιά εκ προθέσεως ή λόγω βαριάς αμέλειας και / ή (δ) εάν η ζημία προκλήθηκε από την παραβίαση υποχρέωσης του Elastiko.com, η εκπλήρωση της οποίας καθιστά την ορθή εκτέλεση η σύμβαση και η υποχρέωσή τους να συμμορφώνονται με τον χρήστη συχνά εμπιστεύονται και εμπιστεύονται (βασική υποχρέωση).

4.2 Η Elastiko.com είναι υπεύθυνη στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, στοιχείο (α), (β) και / ή (γ) απεριόριστο ποσό. στην περίπτωση του σημείου (δ) η ευθύνη περιορίζεται σε προβλέψιμες, τυπικές ζημίες.

4.3 Σε περιπτώσεις άλλες από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η ευθύνη του Elastiko.com αποκλείεται ανεξάρτητα από τη νομική βάση.

4.4 Οι διατάξεις περί ευθύνης που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους ισχύουν και για την προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων, των υπαλλήλων και των αντιπροσώπων του Elastiko.com.

5 Υποχρεώσεις του χρήστη, απαγορευμένη συμπεριφορά

5.1 Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να απέχει από ενέργειες που παρεμβαίνουν ή που μπορούν να επηρεάσουν τις λειτουργικές δυνατότητες της προσφοράς στο Elastiko.com (για παράδειγμα μέσω λογισμικού ή άλλων σεναρίων). Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη χρήση λογισμικού "ρομπότ", "αράχνης" ή "offline αναγνώστη" και διαδικασιών που δημιουργούν αυτόματα αιτήματα χρηστών μέσω του Διαδικτύου.

5.2 Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή τμήματα αυτών που δεν χρησιμοποιούνται χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας για εμπορικούς σκοπούς οποιουδήποτε είδους, για παράδειγμα, αντιγραφή, συστηματική ανάκτηση, μίμηση, πώληση, ενοικίαση ή χρήση ή προσφορά για δικούς της ή άλλους διαφημιστικούς σκοπούς.

5.3 Όλα τα δικαιώματα (π.χ. πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα) στις βάσεις δεδομένων μας, τα κανάλια ηλεκτρονικών υπολογιστών, το άμεσο περιεχόμενο που δημιουργούμε διατηρούνται.

6 Προστασία δεδομένων

Για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας.

7 Λογαριασμός χρήστη

7.1 Οι προσφορές του Elastiko.com στην περιοχή σύνδεσης είναι μέρος ενός ελεύθερου προσωπικού λογαριασμού ("Λογαριασμός Χρήστη") για τον χρήστη.Η εγγραφή για λογαριασμό χρήστη είναι προαιρετική.Στο λογαριασμό χρήστη ο χρήστης μπορεί να επιλέξει / το ενημερωτικό δελτίο και μια λίστα προϊόντων για ψώνια.Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει προϊόντα στη λίστα αγορών τους και να τα αφαιρέσει.Μια εφαρμογή ή / και διαχείριση οποιωνδήποτε εντολών του χρήστη με πάροχο δεν είναι δυνατή μέσω του λογαριασμού χρήστη.

7.2 Εάν ο χρήστης είναι πελάτης, πρέπει να είναι σε ηλικία κατά την εγγραφή.

7.3 Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τα πεδία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στη φόρμα εγγραφής. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να επιλέξετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρήστη καθώς και κωδικό πρόσβασης. Το όνομα χρήστη και το έτος γέννησης είναι προαιρετικά πεδία.

7.4 Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να διατηρεί πολλούς λογαριασμούς χρηστών στο Elastiko.com. Η Elastiko.com διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει πολλαπλές καταχωρίσεις.

7.5 Οι πληροφορίες που εισήγαγε ο χρήστης κατά τη στιγμή της εγγραφής (υποχρεωτική και προαιρετική) πρέπει - εκτός αν ορίζεται - να είναι σωστές και πλήρεις. Εάν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη αλλάξει μετά την εγγραφή, ο χρήστης πρέπει να κάνει τις αλλαγές αμέσως στις ρυθμίσεις του προφίλ του λογαριασμού του χρήστη και εκεί για να υποδείξει την τροποποιημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το Elastiko.com δεν ευθύνεται για ζημιές που υφίσταται ο χρήστης σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει εισάγει τη σωστή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης και τα δεδομένα του.

7.6 Τα δεδομένα πρόσβασης του χρήστη, ιδίως ο κωδικός του, είναι εμπιστευτικά και δεν πρέπει και δεν πρέπει να μοιράζονται με κανέναν. Τα διαπιστευτήρια πρέπει να αποθηκεύονται από τον χρήστη έναντι πρόσβασης τρίτων. Εάν ο χρήστης έχει λόγους να πιστεύει ότι κάποιος τρίτος έχει πρόσβαση στην πρόσβαση ή / και να χρησιμοποιήσει το λογαριασμό χρήστη, καλείται να ειδοποιήσει το Elastiko.com, αναφέροντας όλες τις σχετικές περιστάσεις αμέσως με επιστολή, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Το Elastiko.com σε περίπτωση δικαιολογημένης υποψίας πρόσβασης τρίτων για πρόσβαση ή / και χρήση του λογαριασμού χρήστη από τρίτους, ο λογαριασμός χρήστη έχει αποκλειστεί ή διαγραφεί σε συνεννόηση με τους χρήστες πολύ προσωρινά.

7.7 Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την επιθυμητή λίστα αντιγράφων ασφαλείας ή το δικό του περιεχόμενο.

7.8 Ο χρήστης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το Elastiko.com για παράνομους σκοπούς, με σκοπό την πρόκληση τραυματισμών ή ζημιών σε τρίτους από τον λογαριασμό του χρήστη. Η χρήση του λογαριασμού για εμπορικούς σκοπούς δεν επιτρέπεται. Παραβιάζοντας αυτές τις υποχρεώσεις με το όνομα Elastiko.com. για να διαγράψετε το λογαριασμό. Ο χρήστης δεν είναι εξουσιοδοτημένος να δημιουργήσει νέο λογαριασμό στο Elastiko.com μετά το αδίκημα.

7.9 Ο Χρήστης μπορεί να τερματίσει το λογαριασμό του οποτεδήποτε χωρίς να αιτιολογεί. Για να τερματίσει τον λογαριασμό και να διαγράψει τις ρυθμίσεις προφίλ του λογαριασμού του χρήστη, ο χρήστης πρέπει να στείλει και να στείλει e-mail info@tyres.net ή TyresNET GmbH, Amalienstr. 71, 80799 Μόναχο Γερμανία. Το Elastiko.com μπορεί να τερματίσει το λογαριασμό χρήστη του χρήστη χωρίς να προειδοποιήσει εντός έξι εβδομάδων στο τέλος του μήνα στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις καταχωρημένες στις ρυθμίσεις προφίλ της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του λογαριασμού χρήστη. Με την πραγματική ημερομηνία τερματισμού, ο λογαριασμός χρήστη του χρήστη διαγράφεται πλήρως.

8 Τελικές διατάξεις

8.1 Δεν υπάρχουν επικουρικές συμφωνίες για τους εν λόγω όρους χρήσης.

8.2 Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων είναι ή είναι άκυρη, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κανονισμών.

8.3 Ισχύει το γερμανικό δίκαιο.

8.4 Εάν ο χρήστης είναι έμπορος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή δημόσιο ειδικό ταμείο, ο τόπος δικαιοδοσίας είναι η τοποθεσία του Elastiko.com για όλες τις διαφορές που ισχύουν.

9 Ευθύνη

9.1 Η TyresNET ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημίες ή για τον πελάτη, όπως α) ο θάνατος, ο τραυματισμός του σώματος ή η υγεία που προκύπτουν από παραβίαση της υποχρέωσης από την TyresNET ή από το νόμιμο εκπρόσωπό της ή τον αντιπρόσωπό της, η TyresNET είναι επίσης υπεύθυνη σύμφωνα με β) Νόμος περί ευθύνης του προϊόντος σε περίπτωση ανάληψης εγγύησης ή δόλιας ψευδούς δήλωσης ή (γ) εάν η TyresNET ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί της ή οι αντιπρόσωποί της έχουν προκαλέσει βλάβη εκ προθέσεως ή βαρείας αμέλειας ή / και εάν (d) η TyresNET έχει προκαλέσει ζημία σε περίπτωση παραβίασης του καθήκοντος του οποίου η εκπλήρωση είναι ουσιώδης για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης και στην οποία ο πελάτης θα μπορούσε ευλόγως να βασιστεί (καθήκον καρδινάλου).

9.2 Το TyresNET είναι απείρως υπεύθυνο στις περιπτώσεις του σημείου 1, στοιχεία α), β) και / ή γ). Όσον αφορά το υπόλοιπο, η ευθύνη περιορίζεται στις προβλέψιμες ζημίες που είναι χαρακτηριστικές της σύμβασης.

9.3 Στις περιπτώσεις που δεν αναφέρονται στην παράγραφο 1, αποκλείεται η ευθύνη του TyresNET ανεξάρτητα από τη νομική βάση.

9.4 Οι διατάξεις περί ευθύνης στις προηγούμενες παραγράφους ισχύουν και για την προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων, των υπαλλήλων και των αντιπροσώπων του TyresNET

10 Τελικές Διατάξεις

10.1 Εφαρμόζεται το γερμανικό δίκαιο εξαιρουμένης της Σύμβασης του ΟΗΕ για τις Συμβάσεις για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών. Η ΕΕ δημιούργησε μια πύλη για να βοηθήσει τους δυσαρεστημένους πελάτες. Σε περίπτωση που έχετε παράπονα σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που αγοράσατε από εμάς μέσω διαδικτύου, μπορείτε να βρείτε τις αρχές επίλυσης διαφορών για εξωδικαστική λύση εδώ: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Σημειώστε ότι για ορισμένους τομείς και στις ακόλουθες χώρες δεν υπάρχουν επί του παρόντος (από τις 22.06.2016) φορείς επίλυσης διαφορών: Κροατία, Λουξεμβούργο, Ρουμανία και Ισπανία. Επομένως, ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την πύλη για να διευθετήσετε μια διαμάχη μαζί μας σε αυτές τις χώρες.

10.2 Δεν υπάρχουν πρόσθετες συμφωνίες.

10.3 Εάν ο πελάτης είναι έμπορος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ειδικό ταμείο δημοσίου δικαίου, ο τόπος εκτέλεσης και ο τόπος δικαιοδοσίας για κάθε είδους διαφορά που βασίζεται στην παρούσα σύμβαση θα βρίσκεται στο εγγεγραμμένο γραφείο του TyresNET. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που ο πελάτης είναι επιχειρηματίας χωρίς γενικό τόπο δικαιοδοσίας στη Γερμανία ή αν η συνήθης διαμονή του είναι άγνωστη κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Η επιλογή του TyresNET να ασκήσει αγωγή κατά του πελάτη σε άλλο νόμιμο χώρο παραμένει αμετάβλητη.

10.4 Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι εν όλω ή εν μέρει άκυρη, δεν θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των υπόλοιπων όρων και προϋποθέσεων. Οι νόμιμες διατάξεις αντικαθιστούν τις άκυρες διατάξεις. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που οι όροι και οι προϋποθέσεις πρέπει να έχουν απρόβλεπτη παράλειψη.

Επιστροφή στην κορυφή